Waar is Jennifer Wang? Ze is inmiddels 14 en woont misschien nietsvermoedend gewoon nog in Den Haag

Jennifer werd twaalf jaar geleden voor het laatst gezien in Den Haag.

Op donderdag 31 augustus 2006 slaat de Haagse politie alarm. Er is informatie binnengekomen dat een tweejarig meisje vermist zou zijn. Het blijkt te gaan om de Chinese Jennifer Wang. Ieder spoor van het meisje ontbreekt. 

Op woensdag 25 oktober 2006 wordt haar moeder aangehouden. Ze blijkt illegaal in Den Haag te verblijven. Ze komt met een opmerkelijk verhaal over de vermissing van haar dochter. Ze vertelde destijds dat ze haar dochtertje heeft meegegeven aan een onbekende vrouw, omdat ze geen geld meer had en naarstig zocht naar inkomsten.

Jennifer moet inmiddels 14 jaar oud zijn. Haar foto als tweejarig meisje siert met slechts een korte omschrijving op politie.nl. Opvallend is dat de politie aangeeft dat “Jennifer vermoedelijk in Nederland verblijft”. Woont ze nog steeds in Den Haag en heeft ze geen idee van haar verleden? Het ligt voor de hand dat ze een andere naam draagt. Is ze toentertijd opgenomen in een ander Chinees gezin en leidt ze misschien nietsvermoedend gewoon haar leven?

Wie kent of herkent haar?

Naam: Jennifer Wang (mogelijk andere naam en niet bewust van vermissing)
Geboortedatum: 14-07-2004
Huidige leeftijd: 14
Haarkleur: Bruin
Oogkleur: Bruin
Geslacht: Vrouw

Wil je n.a.v. dit verhaal contact opnemen met de redactie? Dat kan via dossiermastenbroek@gmail.com.


On Thursday, August 31, 2006, the Hague police strike the alarm. Information has been received that a two-year-old girl would be missing. It turns out to be the Chinese Jennifer Wang. Every trace of the girl is missing.

Her mother is arrested on Wednesday, October 25, 2006. She appears to be staying illegally in The Hague. She comes with a remarkable story about the missing of her daughter. At the time she told her that she had given her daughter to an unknown woman, because she no longer had money and was eagerly looking for income.

Jennifer must be 14 years old by now. Her photo as a two-year-old girl adorns with only a short description on politie.nl. It is striking that the police indicate that “Jennifer presumably resides in the Netherlands”. Does she still live in The Hague and does she have any idea of ​​her past? It is obvious that she bears a different name. Has she been admitted to another Chinese family at the time and perhaps she simply leads her life?


2006年8月31日星期四,海牙警方发出警报。已收到有关一名两岁女孩失踪的资料。原来是中国的詹妮弗王。女孩的每一丝痕迹都消失了。

她的母亲于2006年10月25日星期三被捕。她似乎非法留在海牙。她带来了一个关于她女儿失踪的非凡故事。当时她告诉她,她已经把女儿交给了一个不知名的女人,因为她不再有钱而急切地寻找收入。

珍妮弗现在已经14岁了。她作为一个两岁女孩的照片装饰着对politie.nl的简短描述。令人惊讶的是,警方表示“珍妮弗可能居住在荷兰”。她是否还住在海牙,她对过去有什么了解吗?很明显,她有一个不同的名字。她当时是否被其他中国家庭录取,她是否对她的生活毫无保留?

谁知道或认出她?

姓名:Jennifer Wang(可能名字不同,不知道遗失)
出生日期:14-07-2004
现年龄:14岁
头发颜色:棕色
眼睛颜色:棕色
性别:女人

你想在这个故事之后联系编辑吗?这可以通过dossiermastenbroek@gmail.com完成。

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: