Dossier Mastenbroek

Blog door journalist en radiomaker Martijn Mastenbroek

André Hazes, een paar weken oud.

André Hazes (Amsterdam, 30 juni 1951 – Woerden, 23 september 2004) werd geboren in de Gerard Doustraat 67-III in Amsterdam, en bracht zijn jeugd door in volkswijk De Pijp.

Onlangs trof ik op YouTube een oude aflevering van Villa Felderhof waar hij openhartig spreekt over zijn jeugd. Hij moest als kind regelmatig de politie bellen als zijn vader weer eens door het lint ging. Foto’s van hem als “kleine jongen” zijn er amper, want echt gezellig was het niet.

Hazes was in 2001 samen met Simone Kleinsma te gast in de villa. Het werd een zeer emotioneel en bijzonder samenzijn. Jammer dat dergelijke televisie niet meer wordt gemaakt. Bekijk hieronder de uitzending terug.

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag. Foto: Martijn Beekman

Het is verschrikkelijk wat er op de Pier is gebeurd. Wat vaststaat, is dat een 19-jarige jongen uit Rotterdam plotseling uit het leven is gerukt. Dat is ongelooflijk triest en wij leven intens mee met de nabestaanden. Wat er is gebeurd, wordt momenteel door de politie onderzocht. Daarover doen wij geen mededelingen. Daarbij staat bovendien elk incident op zich.

Wat wij aan onze kust wel hebben gezien de afgelopen dagen, vooral op Scheveningen, zijn gedragingen en taferelen die onacceptabel zijn. Dat liep uiteen van geweld en bedreigingen tegen onze verkeersregelaars en handhavers tot en met grenzeloos gedrag op onze stranden (wildkamperen en het achteloos achterlaten van afval) en in het verkeer. Als gemeente zijn wij ontzettend geschrokken van het gebrek aan respect voor onze publieke dienstverleners. Maar ook het gebrek aan normen en waarden waarmee de bewoners van onze kustwijken de afgelopen dagen door bezoekers zijn geconfronteerd, is zorgelijk.

Als gemeente hebben wij maximale capaciteit ingezet om de situatie aan de kust in goede banen te leiden, daarbij gesteund door andere hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade.

Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet getolereerd. Een verkeersregelaar of handhaver wordt ingezet door de gemeente om de veiligheid van bezoekers van Den Haag en andere weggebruikers te waarborgen. De politie stelt alles in het werk om daders op te sporen, zodat het recht zijn loop kan krijgen.

Vandaag ben ik eerder dan gepland van vakantie teruggekomen om samen met de andere leden van het stadsbestuur, onze ambtenaren, onze lokale ondernemers, onze inwoners, onze hulpdiensten en het Openbaar Ministerie te zorgen dat onze kust, en vooral Scheveningen, weer de badplaats is die zij hoort te zijn: veilig voor iedereen. 

Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze het coronavirus oplopen. Direct na de start van de pandemie is een groep Nederlandse onderzoekers gestart met een groot Europees onderzoek (ERACODA). Doel is om meer te weten over de kansen en risico’s voor nierpatiënten die positief testen met COVID-19, maar ook hoe hun herstel eruitziet en welke behandelwijzen gewenst resultaat opleveren. Dit onderzoek is van levensbelang voor nierpatiënten, zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt. De Nierstichting gaat fondsen werven om dit onderzoek mede mogelijk te maken.

Omdat er nog zo weinig bekend is over COVID-19, besloten de universitaire ziekenhuizen in Groningen, Nijmegen en Amsterdam structureel data te verzamelen. In maart startten zij met de opzet van een databank die inmiddels gegevens uit heel Europa bevat. Hoogleraar interne geneeskunde in het UMC Groningen, Ron Gansevoort, is projectleider van het onderzoek: “ Wat we in die allerdrukste periode zagen gebeuren was dat met name dialysepatiënten niet op de intensive care werden opgenomen. Het leek erop dat artsen dachten dat ze dat niet zouden overleven. Maar het is belangrijk om dit soort afwegingen te maken op basis van feiten in plaats van op vooroordelen en dat er een algemeen, onderbouwd beleid komt. Het is belangrijk dat niet iedereen voor zich bepaalt welke patiënt wel en welke niet opgenomen wordt op de intensive care. Door structureel gegevens te verzamelen kun je op een gegeven moment dit soort zaken onderzoeken en nagaan bij welke dialysepatiënten met een corona-infectie dit een realistische optie is. Uiteindelijk is het doel dat artsen betere aanknopingspunten voor de behandeling van deze specifieke groep patiënten krijgen.

Eerste resultaten
De onderzoekers startten met het project op het moment dat er nog geen financiering was. Haast was immers geboden. Het onderzoek vindt plaats in Europees verband. Op die manier kunnen grotere aantallen patiënten bereikt worden en sneller wetenschappelijk betrouwbare uitspraken worden gedaan. Het idee is ontstaan in Nederland, maar inmiddels hebben al 200 verschillende artsen in 28 landen meegewerkt. De eerste resultaten laten zien dat de sterfte door COVID-19 onder dialyse- en transplantatie patiënten hoog is, zelfs hoger dan voor de bekende hoog risico patiënten, zoals patiënten met hartfalen of longziekten. Opmerkelijk is bovendien dat bij dialyse- en niertransplantatie patiënten de gewone risicofactoren voor overlijden er niet toe doen. Bij nierpatiënten maakt het niet uit of je man bent, of diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebt. Die factoren moeten dus niet meegenomen worden om iemand wel of niet op een IC op te laten nemen.

Trots
Katja van Geffen is manager Zorg & Innovatie bij de Nierstichting: “Het onderzoek is zeer relevant en daardoor van grote waarde. Het is belangrijk dat de impact van corona in Europees verband wordt onderzocht, maar we zijn er natuurlijk trots op dat Nederland een voortrekkersrol heeft. Omdat dit onderzoek niet was begroot, gaan we hiervoor extra fondsen werven. Specifiek om dit onderzoek mogelijk te maken. Dat doen we niet vaak, dus dat is voor ons ook bijzonder.”

Over ERACODA
ERACODA (de European Renal Association COVID-19 Database) is een samenwerking tussen het UMC Groningen, Radboudumc Nijmegen, Amsterdam UMC en Nefrovisie. In dit Europese project worden gedetailleerde gegevens verzameld van mensen met een nierfunctievervangende behandeling (dialyse of transplantatie) die corona kregen. Er wordt informatie verzameld over veel verschillende patiëntkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, soort nierziekte en medicatiegebruik), net als over COVID-19-kenmerken (symptomen als bloeddruk en temperatuur, en laboratoriumresultaten). Aan elke patiënt wordt ook een score gegeven voor hoe fit of kwetsbaar iemand is. Deze score kan invloed hebben op de kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis of op de intensive care. Tot slot onderzoekt ERACODA de impact van de huidige epidemie op de kwaliteit van leven van patiënten. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de Nierstichting, de Europese beroepsvereniging voor nierspecialisten (ERA-EDTA) en verschillende medische bedrijven. Kijk op www.eracoda.org voor meer achtergrondinformatie over het onderzoek.

In het onderzoek naar het overlijden van Tamar, was de politie op zoek naar informatie over een (donker)grijze Mazda 3 en voorwerpen die gevonden zijn in de berm waar het ongeval plaatsvond.

Lezers vragen zich af waar de bewuste (donker)grijze Mazda 3 precies is gevonden. Is het iemand van Marken, uit een dorpje uit de buurt of elders uit het land? De politie kreeg de auto vrijdagavond in het vizier en heeft de wagen meteen in beslag genomen. Maar waar?

Vooralsnog kan de Mazda in heel Nederland of zelfs in het buitenland zijn aangetroffen, maar het ligt voor de hand dat de auto ergens in de buurt van het dodelijk ongeval is aangetroffen. De dijk wordt in de nachtelijke uren voornamelijk gebruikt door bewoners van het gebied. Er worden locaties genoemd op sociale media, maar zelfs lokale media op Marken kunnen dit niet bevestigen.

De berm van de Zeedijk in Zuiderwoude waar Tamar werd gevonden bij

De bestuurder van het voertuig is kennelijk nog niet aangehouden, anders was dit wel gemeld. De grote vraag is natuurlijk: is de eigenaar/bestuurder van deze auto wel bekend bij de politie? Zeker weten doen wij dat niet, want er wordt weinig over losgelaten.

Alles valt of staat met technisch- en forensisch onderzoek aan de wagen. Zijn bijvoorbeeld de bumperdopjes – die gevonden zijn op de plek des onheils – van deze Mazda, dan heeft de bestuurder heel wat uit te leggen. De politie meldt dat mogelijk pas volgende week duidelijk wordt of er enige betrokkenheid is. Dat heeft te maken met onderzoeksresultaten en dergelijke. Het ligt in de lijn der verwachting dat het veel sneller bekend is en we nog deze week meer kunnen verwachten.

Eén en één is twee natuurlijk, maar zo werkt het niet. De bestuurder is verdachte, ofwel onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Reken maar dat de politie alles op alles zet om de onderste steen boven te krijgen.

Wordt Vervolgd.

Op zaterdag 25 juli werd rond 04.00 de 14-jarige Tamar van Marken gevonden op de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze bleek aangereden, de dader is op de vlucht geslagen na het ongeval.

Vandaag was er in Limburg korte tijd een meisje vermist. Haley uit Vaals was gelukkig snel weer terecht. Per toeval liep ik tijdens een online speurtocht tegen een waargebeurde documentaire aan met de titel: “Taken Back – Finding Haley”. Een vermist meisje met dezelfde naam uit Bedford Township, een burgerlijke gemeente in de Amerikaanse staat Michigan: Haley Turner.

Fotografe Karen Turner (Moira Kelly) is met haar driejarige dochter Haley op de kermis. Ze maakt even een foto van de draaimolen en als ze zich omdraait, is Haley verdwenen. Karen blijft jarenlang zoeken en schakelt ook een privédetective in.

Haar fanatieke speurtocht gaat ten koste van haar huwelijk en gezondheid, maar Karen zet door. Twaalf jaar na de vermissing werkt ze als schoolfotograaf. Ze krijgt Emma (Kacey Rohl) voor haar camera en is ervan overtuigd dat het meisje Haley is… Is dat waar? Woont haar dochter inderdaad bij een ander echtpaar of laat Karen zich door alle emoties meeslepen?

Taken Back – Finding Haley is helaas niet (meer) integraal ergens te bekijken. De VPRO heeft de film uitgezonden in 2017. De trailer staat nog wel online (zie onder). Mocht iemand weten waar deze video in zijn geheel te zien is, laat het weten via dossiermastenbroek@gmail.com.

Advertenties
%d bloggers liken dit: