Dossier Mastenbroek

Nieuwsblog door journalist en radiomaker Martijn Mastenbroek

Vandaag is het de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Wereldwijd wordt op deze dag onder de naam Orange the World actie gevoerd. GGD Haaglanden organiseert deze dag – in samenwerking met de negen regiogemeenten en de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid – een digitale themabijeenkomst voor 150 professionals en ervaringsdeskundigen. Ook wordt in iedere gemeente de Orange The World vlag gehesen. De kleur oranje staat voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen.

Het thema van de Orange the World dit jaar is ‘Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd’. Momenteel meldt naar schatting slechts 40% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie, en maar 10% gaat naar de politie. Vaak zijn al vele geweldsincidenten gebeurd voor het tot een melding komt. En dit terwijl in Nederland 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt in haar leven. Dat varieert van seksuele intimidatie tot aanranding en verkrachting, van huiselijk geweld tot doodslag en van gedwongen huwelijken tot genitale verminking, maar dat kan ook cybergeweld zijn.

De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar. GGD Haaglanden en de regiogemeenten willen helpen om het taboe op melden weg te nemen door het geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken en de intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken.

Vicieuze cirkel doorbreken
Op deze dag vertellen ervaringsdeskundigen over de diepe sporen die de mishandeling bij hen heeft nagelaten en de intergenerationele overdracht van geweld. Centraal staat de kracht van het verbinden van ervaringsdeskundigen, professionals en lotgenoten en wat er nodig is om uit de vicieuze cirkel van geweld te komen. Wethouders hebben na afloop een gesprek met twee ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld. Professionals kunnen zich tot zondag aanmelden bij GGD Haaglanden voor de themabijeenkomst.

Meld geweld of intimidatie
Intimidatie of geweld door een partner, familielid, bekende of door wie dan ook is onacceptabel, altijd! Praat erover met iemand die u vertrouwt. Meld het om hulp te krijgen en om te voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Bel gratis en anoniem naar Veilig Thuis Haaglanden via (070) 346 97 17. In noodgevallen belt u altijd 112.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft helaas moeten besluiten dat de Haagse vreugdevuren dit jaar niet door kunnen gaan. Het besluit is genomen in constructief overleg met de bouwers van de vier vreugdevuren: Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Gemeente en bouwers gaan zich onverminderd richten op het succesvol laten plaatsvinden van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling 2021/2022.

Na de bijna-ramp met de vonkenregen op Scheveningen stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) dat vreugdevuren alleen nog plaats konden vinden met een evenementenvergunning. Hoewel het traject voor vergunningverlening volgens planning verliep en alle seinen op groen stonden, verbieden de coronamaatregelen van de Rijksoverheid het nu om een evenementenvergunning te verlenen.

De vreugdevuren in deze nieuwe vorm verdienen een eerlijke kans. Zelfs met een eventuele verlichting van de coronamaatregelen later dit jaar, mag waarschijnlijk slechts een zeer gering aantal mensen worden toegelaten op het evenemententerrein en wordt de voorbereidingstijd voor zowel bouwers als gemeente te kort om de vreugdevuren plezierig en veilig te kunnen organiseren. Daarnaast levert het voor alle partijen te veel onzekerheid en onaanvaardbare (financiële) risico’s op en is de kans op een grote toestroom van belangstellenden te groot.

Voor alle partijen is dit een domper. Vanaf begin dit jaar zijn de gemeente Den Haag en de bouwers in constructief en goed gesprek geweest. Die gesprekken waren vanaf het eerste moment erop gericht om dit jaar een vreugdevuur met vergunning te laten plaatsvinden. Die inzet blijft voor volgend jaar onveranderd: tijdens de jaarwisseling van 2021 naar 2022 zijn alle partijen voornemens wél een vreugdevuur te laten plaatsvinden.

Burgemeester en bouwers begrijpen dat dit voor inwoners van Laak, Escamp, Duindorp en Scheveningen een grote teleurstelling is. Samen roepen zij op de rust te bewaren, zowel voor als tijdens de jaarwisseling.

Binnen de top 5 zorgverzekeraars zijn de vergoedingen in de aanvullende verzekering behoorlijk gedaald. Sommige verzekeraars hebben het bedrag dat kan worden gedeclareerd met meer dan de helft verlaagd en dat terwijl de premie behoorlijk is gestegen.

Daarnaast heeft een aantal van deze verzekeraars van de aanvullende verzekering een ‘totaal-pot’ gemaakt. In de praktijk betekent dit dat minder kapitaalkrachtige consumenten zullen moeten kiezen, bijvoorbeeld tussen een gehoorapparaat, een bril of een haarwerk.

Blijvende kaalhoofdigheid
We begrijpen dat de zorg betaalbaar moet blijven, maar maken ons grote zorgen over een kwetsbare groep consumenten: de mensen met een kaalhoofdigheidsprobleem en blijvend haarverlies. Voor deze groep is een haarwerk allesbehalve een luxe of een tijdelijke oplossing. De kaalhoofdigheid is iets waar ze dag in dag uit mee worden geconfronteerd en iets dat niet weggaat. Door de kaalhoofdigheid word je anders bekeken en kijk je ook anders naar jezelf. Het heeft impact op je zelfbeeld en je zelfvertrouwen.

“Schaamte zorgt er vaak al voor dat deze mensen geen deskundige hulp zoeken” aldus Willeke Pietersma, voorzitter van de ANKO Sectie Haarwerken. “We zijn bang dat de extra kosten ertoe gaan leiden dat een grote groep consumenten nu ook geen hulp meer kán zoeken. We willen deze groep niet in de kou laten staan!”

Advertenties

De kosten van een haarwerk lopen enorm uiteen, maar de vergoedingen dekken meestal niet de kosten. Iemand die volledig kaalhoofdig is, zal nu een veel groter bedrag zelf moeten betalen. De haarwerken worden iedere dag intensief gebruikt en zijn aan slijtage onderhevig. En dat betekent dat deze kosten dus ook nog eens jaarlijks terugkomen.

Veerle van Kraaij heeft alopecia totalis en is volledig kaalhoofdig. Haar polis vergoedde voorheen €1.500,- en nu nog maar €750,-. “Ik draag 365 dagen per jaar een haarwerk en heb dus echt een haarwerk nodig van goede kwaliteit. Uiteraard wil ik dat het er goed en natuurlijk uitziet. Maar ik wil er ook op kunnen vertrouwen dat het haarwerk goed blijft zitten in weer en wind en tijdens het sporten. Een goed haarwerk wordt nu voor mij onbetaalbaar. Ik voel mij zo machteloos en intens verdrietig. Corona geeft al zoveel stress en nu komt dit er ook nog bij. Ik weet het even niet meer.”

Oproep tot gesprek met zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit
We roepen de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit dan ook op om met onze Sectie Haarwerken in gesprek te gaan. We willen graag meedenken over oplossingen. Oplossingen voor zowel de consumenten die tot dit jaar gebruik maakten van de vergoedingen voor haarwerken, en zich nu geconfronteerd zien met een veel lagere vergoeding. En oplossingen voor de consumenten die voor het eerst een haarwerk nodig hebben en het gewoonweg niet kunnen betalen.

De ondernemende kappers van Nederland hebben zich verenigd in brancheorganisatie ANKO. Samen werken zij aan het realiseren en behouden van een professionele en florerende kappersbranche. Meer dan 350 Nederlandse haarwerkspecialisten hebben zich verenigd in de ANKO Sectie Haarwerken. ANKO Haarwerkspecialisten zijn erkende specialisten die staan voor deskundigheid en professionaliteit.

Hoe gaat het nu in de Afghaanse provincie waar Nederland voor 187 miljoen euro aan opbouw- en ontwikkelingswerk heeft verricht? Tien jaar na het vertrek van de Nederlandse militairen uit Uruzgan, heeft hulporganisatie Cordaid de balans opgemaakt en een rapport uitgegeven.

De grondige evaluatie is uitgevoerd door The Liaison Office (TLO), een Afghaans onderzoeksbureau. TLO onderzocht de staat van het bestuur, dienstverlening, economie, ontwikkeling en veiligheid in Uruzgan en de politieke verschuiving die tien jaar na de terugtrekking van Nederland heeft plaatsgevonden.

Onveiligheid toegenomen
Over het geheel genomen is de veiligheidssituatie verslechterd in Uruzgan, waar de Afghaanse overheid de controle over een groot deel van de provincie aan de Taliban heeft moeten afstaan.

Advertenties

In de heerschappij van de Taliban hebben vrouwen en meisjes zeer beperkt de kans om zich te ontwikkelen en ook de economie krijgt het er zwaar te verduren, onder andere door de strenge controle van de Taliban over belangrijke toegangswegen, de aanhoudende gevechten en de grote droogte in het gebied.

Lichtpuntjes
Hoewel Uruzgan nog altijd voor grote uitdagingen staat, zijn er ook lichtpuntjes. Uit het rapport blijkt dat ondanks de slechte veiligheid, internationale spelers, waaronder Nederland, een blijvend resultaat hebben gehad in de provincie. De infrastructuur, het onderwijs, de gezondheidszorg en de professionaliteit van de politie zijn er verbeterd, mede dankzij investeringen door de internationale gemeenschap.

Wat nu?
Het rapport benadrukt dat de impact van ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan niet mag worden onderschat. Een aantal initiatieven hebben geleid tot blijvende en positieve verandering, die ook onder het regime van de Taliban in de provincie standhoudt.

Toch is er behoefte aan voortdurende betrokkenheid en steun. Donoren en ngo’s zullen in Uruzgan geduld moeten betrachten om de kiem van hun werk soms pas jaren later tot bloei te zien komen.

Vorige maand werden in Nederland 31.988 nieuwe personenauto’s geregistreerd, oftewel 5,3 procent minder dan in oktober 2019. Uit de cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat het totaal over de eerste tien maanden van dit jaar 23,1 procent achterblijft bij dezelfde periode vorig jaar.

Tot en met oktober telde de autobranche 280.213 registraties van nieuwe personenauto’s, waar dat er een jaar eerder nog 364.521 waren. BOVAG en RAI Vereniging verwachten over heel 2020 een totaal van 350.000 nieuwe auto’s en voor 2021 een afzet van 400.000 stuks. Vorig jaar werden er nog ruim 446.000 exemplaren geregistreerd, waarvan ruim 80.000 in de laatste twee maanden van het jaar.

De meest geregistreerde merken in oktober 2020 waren:

 1. Volkswagen met 4.989 exemplaren en 15,6 procent marktaandeel
 2. Toyota (2.366 / 7,4 procent)
 3. KIA (2.211 / 6,9 procent)
 4. Peugeot (2.089 / 6,5 procent)
 5. Renault (1.919 / 6,0 procent)

De meest geregistreerde modellen in oktober 2020 waren:

 1. Volkswagen ID.3 met 2.789 stuks en 8,7 procent marktaandeel
 2. KIA Niro (1.198 / 3,5 procent)
 3. Toyota Yaris (973 / 3,0 procent)
 4. Opel Corsa (811 / 2,5 procent)
 5. Hyundai Kona (750 / 2,3 procent)

Download de uitgebreide verkoopcijfers van oktober 2020

Ruim 135.000 mensen tekenden de petitie van Vereniging Eigen Huis tegen extra verhogingen van de onroerendezaakbelasting (OZB). In veel gemeenten schiet deze belasting volgend jaar omhoog omdat de jeugd- en oudenzorg (Wmo) forse begrotingstekorten oplevert.

”Deze petitie laat zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden om de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig te laten betalen door mensen met een eigen huis” zegt Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. Hij overhandigde de petitie vanmiddag aan Tweede Kamerleden Julius Terpstra (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD).

Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet met extra geld voor gemeenten voorkomt dat de hoge kosten van wettelijke zorgtaken voor ouderen en jongeren worden betaald door huiseigenaren.

Julius Terpstra, Tweede Kamerlid voor het CDA: “Gemeenten moeten voldoende middelen krijgen om de taken van het Rijk uit te voeren en niet worden genoodzaakt om daarvoor de lokale belastingen te verhogen.”

Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid voor de VVD: Wij maken ons hard voor lage gemeentelijke woonlasten. OZB opbrengsten gebruiken om begrotingstekorten weg te werken hoort daar niet bij.”

Vereniging Eigen Huis vindt het principieel onjuist dat huiseigenaren moeten opdraaien voor tekorten voor brede maatschappelijke voorzieningen als de jeugd- en ouderenzorg. Gemeenten die door de hoge kosten van deze zorgtaken tegen een gat in de begroting oplopen kunnen maar twee dingen doen: bezuinigen op voorzieningen of de OZB verhogen. Karsten Klein: “Omdat het eerste vaak in beperkte mate mogelijk is, wordt de belastingverhoging vaak onvermijdelijk. Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen kunnen deze jaarlijkse lastenstijging steeds moeilijker betalen”. In berichten over vaak forse OZB-verhogingen, soms wel met 25%, worden de twee zorgtaken steevast als hoofdoorzaak genoemd.

Huiselijk geweld is ingrijpend. Helemaal als het jezelf of je directe omgeving raakt. Uit eerder onderzoek (1) blijkt dat in een periode van vijf jaar naar schatting 747.000 volwassenen slachtoffer zijn geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om (ex)partnergeweld. De overheidscampagne ‘Ik doe iets tegen huiselijk geweld’ helpt slachtoffers en omstanders in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld. Zo vind je op de website ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl tips om het gesprek aan te gaan.

Door corona leven gezinsleden dichter op elkaar. Ze hebben minder sociale contacten en afleiding en hebben vaker financiële zorgen of onzekerheid over werk. Dit kan ervoor zorgen dat spanningen thuis oplopen. Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen volwassen (ex)partners. Het kan zowel fysiek, psychisch als seksueel geweld zijn. Vaak bevinden partners zich in een vicieuze cirkel. Een eerste stap zetten, hoe klein dan ook, kan het begin zijn van een oplossing. Bijvoorbeeld door erover te praten of om advies te vragen.

Praten en hulp inschakelen helpt
Mariëlle weet uit ervaring hoe praten over huiselijk geweld kan helpen. Ze vertelt: “Mijn buurman was een dominante man, dat zag je meteen. Ik hoorde hem steeds vaker zijn stem verheffen. Ook hoorde ik op een nacht gebonk en geschreeuw. Hierdoor maakte ik mij zorgen om mijn buurvrouw. Ik bleef haar vragen of het wel goed ging. Na verloop van tijd was ze zover om haar zorgen met mij te delen. Ze vertelde dat ze klaar was met toneelspelen. Samen belden we Veilig Thuis. Mijn buurvrouw was te emotioneel om haar verhaal zelf te vertellen. Dus dat deed ik voor haar. Dat telefoongesprek heeft ervoor gezorgd dat mijn buurvrouw de juiste hulp kreeg. Ze is naar een vrouwenopvang gegaan, samen met haar kinderen. Mijn buurvrouw had zich haar toekomst en die van haar kinderen anders voorgesteld. Maar ze was ook opgelucht dat ze na zoveel jaren de stap naar verandering had durven zetten. Ik ben blij dat ik haar daarbij heb kunnen helpen.”

Tips om het gesprek aan te gaan
Als je vermoedt dat iemand thuis te maken heeft met huiselijk geweld, kun je iets doen. Zo kun je er met diegene over praten. Bijvoorbeeld zo:

 1. Knoop een gesprek aan over iets luchtigs, zodat de ander zich op zijn gemak voelt.
 2. Stel open vragen over wat je is opgevallen, zodat de ander kan vertellen.
 3. Oordelen helpt niet, mensen zijn erg loyaal naar hun familie en vrienden. Probeer daarom niet negatief over hen te praten, ook niet als je zelf boos wordt van wat je hoort. Richt je op de persoon voor je en vraag door.
 4. Blijf kalm als de ander tijdens het gesprek erg emotioneel wordt en het hem of haar even te veel wordt.
 5. Doe geen beloftes die je niet kunt houden. Hoor je iets wat niet goed is? Beloof dan niet dat je iets geheim houdt, maar vraag of je de ander mag helpen.

Advies en hulp
Ben je slachtoffer van huiselijk geweld? Of vermoed je dat iemand in jouw omgeving wordt mishandeld? Kijk dan op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl. Daar lees je wat je kunt doen, hoe je mishandeling kunt herkennen en hoe anderen in actie kwamen. Heb je hulp of advies nodig? Bel dan Veilig Thuis op 0800-2000. Dat kan anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bij Veilig Thuis kun je ook terecht als je twijfelt of het wel om mishandeling gaat.

1 Prevalentieonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2019

Op de foto zien we Gerard, een van de vele mensen die veel baat heeft bij het buurtwerk van het Leger. Met het scannen van de QR-code kunt u gemakkelijk aan de collecte van het Leger des Heils doneren. Door dit te doen, helpt u het Leger des Heils om dichtbij te blijven bij mensen als Gerard. Omdat niemand alleen hoeft te zijn.

In de week van 23 tot en met 29 november houdt het Leger des Heils een landelijke collecte. In het hele land wordt geld opgehaald voor hulp aan kwetsbare mensen. In deze onzekere tijden, waarin het coronavirus ons land hard raakt, is dat extra nodig.

Collecteren aan de deur is dit jaar lastiger en er gaan daarom veel minder mensen de straat op dan in andere jaren. En dat terwijl het Leger de opbrengsten eigenlijk niet kan missen. Om die reden heeft het Leger des Heils ook een mogelijkheid gecreëerd om online collectant te worden, of online aan de collecte te geven. Op www.legerdesheils.nl is te zien hoe gemakkelijk men dat kan doen.

Buurthuiskamers

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. De organisatie heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Behoefte aan hulp enorm

Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In de buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt. Het overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils doet zijn uiterste best om ‘in de buurt’ te blijven, en daarbij ook een veilige afstand te hanteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, terwijl juist nu de behoefte aan contact en directe hulp enorm is.

Wees alert wanneer je met je kinderen in de lift stapt. Met die boodschap richt Liftinstituut zich deze week tot alle ouders in Nederland. En dat is geen onnodige waarschuwing, weet John van Vliet, directeur van de keuringsorganisatie: “Uit ons eigen ongevallenonderzoek blijkt dat regelmatig een kind met een hand beklemd raakt, wanneer de liftdeur opengaat. Vaak met ernstig letsel tot gevolg.” Volgens Van Vliet is dat waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. “Motivaction-onderzoek toont aan dat 1 op de 25 Nederlanders wel eens een liftongeval met een kind heeft meegemaakt, of een betrokkene kent.”

Met een grote voorlichtingscampagne tijdens de internationale Safety Awareness Week deelt Liftinstituut verschillende veiligheidstips met de ouders. En dat is hard nodig: uit het Motivaction-onderzoek blijkt dat maar liefst 51% van de Nederlanders zich niet of nauwelijks bewust is van de gevaren van liften voor kinderen.

Weg bij de liftdeuren
Op www.liftveilig.nl deelt Liftinstituut alle veiligheidstips. Veel aandacht gaat daarbij naar de liftdeuren. Van Vliet: “Zorg dat kinderen niet tussen de sluitende liftdeuren terechtkomen of met hun handen de liftdeur proberen tegen te houden, want dat kan hard aankomen. En laat ze vooral ook geen handen op de liftdeur plaatsen. Leggen ze daar hun handjes op, dan kunnen die worden meegetrokken in de zijkant van de liftdeur, zodra deze open lopen.”

Vader Reinout die precies dát vorig jaar met zijn vierjarig zoontje Ezra meemaakte, werkte belangeloos mee aan de campagne. In een minidocu voor YouTube vertelt hij: “Hij werd tot halverwege zijn onderarm meegetrokken. Dan zakt letterlijk de grond onder je voeten vandaan.” Omdat zijn zoontje er blijvend handletsel aan overhield, wijst hij andere ouders graag op de gevaren van de lift. “Wij zetten onze kinderen nu achter in de lift, zodat wij tussen hen en de liftdeur in staan.”

Magische aantrekkingskracht
Opvoedkundige en kinderpsycholoog Tischa Neve, onder meer bekend van het tv-programma Schatjes en haar artikelen voor Ouders van nu en Psychologie Magazine, begrijpt wel waarom veiligheid in de lift niet direct top of mind is: “Liften hebben een magische aantrekkingskracht op jonge kinderen. Het is leuk en onvoorspelbaar, de deur gaat open en dicht, en er zitten lichtjes in. En als je met een glazen lift gaat, zie je het perspectief ook nog eens veranderen als je omhooggaat. Zelfs menig ouder vindt dat leuk. Dan is gevaar niet het eerste waar je als volwassene aan denkt.”

Volgens Neve kun je kinderen het beste van jongs af aan leren om veilig met de lift te gaan – “net zoals we hen wegwijs maken in het verkeer. Daar kun je als ouder al mee beginnen als ze zo’n 2,5 of 3 jaar zijn. Neem ze op een logische en spelenderwijze manier mee in typisch gedrag dat hoort bij een lift. ‘De lift is leuk, we mogen er af en toe in, en als we erin gaan, drukken we samen op één knopje. Tijdens de rit wachten we, houden we onze handen weg bij de deur en lopen we door als we weer naar buiten gaan.’” Op liftveilig.nl geeft ze veel tips en een antwoord op de vraag wanneer kinderen voor het eerst zelfstandig met de lift kunnen.

Veilig gebruik
Of ouders met kinderen de lift maar beter kunnen vermijden? “Integendeel”, zegt Liftinstituut-directeur Van Vliet. “De lift is gewoon veilig als je er veilig mee omgaat. Daarom keuren we liften niet alleen, maar wijzen we alle liftgebruikers ook op de mogelijke gevaren van een verkeerd gebruik. Zo werken we op twee manieren aan de liftveiligheid in Nederland.”

Speciale waarschuwingsstickers voor op de liftdeuren zijn aan te vragen via www.liftinstituut.nl/waarschuwingsstickers

Geïnspireerd door het verdriet van haar nichtje door de cognitieve problemen van haar moeder heeft Specialist Ouderengeneeskunde in opleiding, Julissa Cruz, een kinderboekje over dementie geschreven. Met dit boekje worden kinderen geholpen het proces van dementie beter te begrijpen.

Vrijdag 20 november is het boekje feestelijk gepresenteerd. Het Leids Universitair Medisch Centrum, waar Julissa haar opleiding volgt en Pieter van Foreest, de plek waar Julissa verliefd werd op de ouderengeneeskunde, sponsoren de uitgave van het boekje ‘Waarom vergeet oma alles?’

Julissa Cruz: ‘Tijdens mijn werkzaamheden bij Pieter van Foreest ben ik verliefd geworden op de ouderengeneeskunde. Door de empathie die ik voor mensen met dementie voel ben ik de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde gaan volgen bij het LUMC. Ik ben ontzettend trots dat ik mede door Pieter van Foreest en het LUMC de kans krijg om dit boekje uit te brengen. Ik zie dit ook als een kans om meer aandacht te genereren voor mensen met dementie en de functie Specialist Ouderengeneeskunde.’ Het boekje, dat zowel in het Nederlands als Spaans te verkrijgen is wordt verkocht via Amazon, Bol, Google Play, Apple en Kobo zowel digitaal als fysiek. op de website van Julissa.

Een reis naar de hersenen
In dit verhaal wordt een prachtige reis naar het brein afgelegd van de grootmoeder van Alyssa en Nanín om te begrijpen wat daar gebeurt. Ze ontmoeten meneer Hippocampus en zien de neuronen van dichtbij. Het is een mooi verhaal waarin kinderen leren dat liefde, geduld en empathie zijn wat hun grootouders met cognitieve problemen het meest nodig hebben. Tevens bevat dit boek ook een gids die erg handig is voor ouders en verzorgers wanneer ze met jonge kinderen en jongeren praten over dementie.

Prof. dr. Wilco Achterberg, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en werkzaam in het LUMC: “In dit toegankelijke Latijns-amerikaanse avonturen-boek worden kinderen en ouders meegenomen in wat er gebeurt in de hersenen als oma dementie heeft. Het is bijzonder omdat het niet alleen uitlegt wat er misgaat, maar ook wat je kunt doen om toch prettig met elkaar om te gaan, en van elkaar te genieten.“

Over Julissa
Julissa Cruz Gomez, is arts en afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Zij werkt en woont in Nederland. Als kind toonde ze een bijzondere interesse in maatschappelijke vraagstukken. Op veertienjarige leeftijd maakte zij deel uit van verschillende jongerenorganisaties in haar geboortestad Santo Domingo. In 2015 richtte zij samen met collega’s in Nederland een vereniging van buitenlandse artsen op met de hoop en het doel het registratieproces als arts in Nederland draaglijker te maken. In 2017 vervulde zij een van haar vele dromen: een team medici meenemen naar de Dominicaanse Republiek om de gezondheid van Dominicaanse kinderen te verbeteren! Zij houdt van het universum en de sterren, geschiedenis, kunst en cello. Julissa geniet van lezen, schrijven, reizen, wandelen en al die kleine dingen in het leven.

Advertenties
%d bloggers liken dit: